b83 Medieval Manuscript

Gwaith y bardd a’r sgrifellwr Gutun Owain yw’r llawysgrif pwysig hon a gysylltir yn draddodiadol ag Abaty Dinas Basing er mae’n debyg mai yn Abaty Glyn-y-Groes y cafodd ei hysgrifennu. Mae’r llawysgrif yn cael ei gwarchod gan y byrddau pren canoloesol gwreiddiol dan orchudd o ledr main.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment