b84 Caerwys Harp

Cynhaliwyd dwy eisteddfod bwysig yng Nghaerwys yn 1523 a 1567 i sicrhau dyfodol llewyrchus i’r traddodiad barddol hynafol ac i drwyddedu unigolion hynod ddawnus. Cyflwynwyd y delyn arian i’r telynor mwyaf rhagorol gan bennaeth teulu Mostyn.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment