b85 King James Bible

Mae hwn yn gopi argraffiad cyntaf prin o Feibl Brenin Iago I o Eglwys Plwyf Sant Silyn. Fe gymerodd saith mlynedd i 47 ysgolhaig gyfieithu testunau Groegaidd, Hebraeg ac Aramaeg o’r Testamentau Hen a Newydd a’r Apocryffa.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment