b86 Welsh Bible

Cafodd y Beibl Cymraeg diwygiedig ei argraffu ar ôl Beibl y Brenin Iago a hwn wedyn oedd y Beibl Cymraeg safonol. Sicrhaodd y cyfieithiad bod yr iaith yn parhau i gael ei defnyddio yn yr eglwys a’r cartref, gan osod sylfeini ar gyfer llenyddiaeth Gymraeg fodern.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment