b87 Pilgrim’s Crutch

Yn Ffynnon Gwenffrewi, Treffynnon gadawyd cannoedd o faglau gan bererinion gafodd iachâd yno. Denwyd pererinion yno ers dros 1300 o flynyddoedd ac yn eu plith ymwelwyr brenhinol megis Harri’r V a ddaeth i ddiolch am ei fuddugoliaeth ym Mrwydr Agincourt.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment