b90 Phonograph

Y ffonograff, a ddyfeiswyd yn 1877, oedd y ddyfais mecanyddol cyntaf i recordio ac at-gynhyrchu sain gyda silindrau cŵyr. Eiddo Ruth Lewis o Gaerwys oedd hwn ac aeth ati i recordio arno ganeuon gwerin Siroedd Dinbych a Fflint, gan gynnwys y ‘Cadi Ha’.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment