b94 Jubilee Drawing

Mae Jiwbilî Bwcle wedi ei gynnal ar yr ail ddydd Mawrth ym mis Gorffennaf ers dros 160 mlynedd. Dechreuwyd y traddodiad i gael plant Ysgolion Sul yr eglwysi a’r capeli i dyngu llw o ddirwest ac i ganu caneuon dirwest.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment