b96 Eisteddfod Plate

Heidiodd miloedd o Gymry i Lerpwl yn y gobaith o gael bywyd gwell ac erbyn 1813 roedd un o bob deg o drigolion y lle yn Gymry. Daeth Lerpwl i gael ei adnabod fel ‘Prifddinas Gogledd Cymru’, ac roedd cynnal Eisteddfod Genedlaethol 1929 yno yn gyfle i bobl ddathlu cerddoriaeth, llenyddiaeth a barddoniaeth a oedd wrth wraidd diwylliant Cymru.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment