b97 Urdd Banner

Mae’r faner hon yn dathlu ffurfio cangen gyntaf, neu ‘adran’, Yr Urdd yn Y Treuddyn, Sir Fflint. Sefydlwyd y mudiad i sicrhau nad oedd plant Cymru yn colli cysylltiad â’r iaith, y diwylliant a’r traddodiadau.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment