b99 Chapel items

Yn y 19g y capeli anghydffurfiol oedd canolbwynt bywyd cymunedol Gogledd Ddwyrain Cymru ac roedd ganddynt ddylanwad sylweddol ar ddiwylliant, gwleidyddiaeth a bywyd cymdeithasol y cymunedau. Roedd addysg yn allweddol a chynhelid dosbarthiadau i blant ac oedolion, gan godi cyfraddau llythrennedd a diogelu’r iaith Gymraeg.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment