Broughton Site

Roedd y strwythur gwead basged geodesig mor gryf ac ysgafn fel nad oedd ond angen gorchudd ffabrig ysgafn. Roedd mewn sawl awyren rhyfel gan gynnwys y Wellington Bomber a wnaed ym Mrychdyn. Roedd dros hanner y gweithlu’n ferched yn ystod yr Ail Ryfel Byd.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment