c47 Chain Link

Pont gadwyn Llangollen oedd y bont grog gyntaf i gario ffordd ym Mhrydain. Cafodd ei hadeiladu yn 1817 gan feistr haearn o Blas Kynaston i gario glo, calchfaen a haearn barrau o’r cei oedd ganddo ar y gamlas i lôn bost Llundain-Caergybl. Yn 1876 ailgodwyd y bont fel pont droed a daeth yn boblogaidd gyda thwristiaid.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment