Cymdeithas Ddinesig Rhuthun

Ffurfiwyd Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a’r Cylch yn 1988. ‘Rydym yn gymdeithas wirfoddol sydd yn:
  • Hybu balchder dinesig
  • Sicrhau fod nodweddion hanesyddol ac o ddiddordeb i’r cyhoedd yn cael eu cadw, amddiffyn, datblygu a’u gwella
  • Gweithredu fel corff cydgysylltu lleol
  • Cynnal cyfarfodydd, darlithiau ag arddangosfeydd

‘Rydym hefyd yn gweithio i drefnu Penwythnosau Treftadaeth blynyddol sydd wedi bod mor llwyddianus ers eu sefydliad yn Rhuthun yn 2003.

‘Rydym yn rhoi gwobr bob blwyddyn i berchnogion adeilad, newydd neu wedi ei adfer, sydd wedi gwella a chyfoethogi’r amgylchedd

‘Rydym yn cadw llygad ar unrhyw faterion sy’n effeithio ar ansawdd yr amgylchedd ac yn cysylltu a’r corff priodol – tomeni ysbwriel, arwyddion anghyfreithlon, materion parcio, tirlun gwael, ag ati.