b33 Child’s Boot

Daethpwyd o hyd i’r esgid hon ym Mhwll Glo Plas yr Argoed wedi i’r pwll orlifo ar 9fed Mai 1837. Dridiau ar ôl y drychineb achubwyd pedwar dyn a chwe llanc ond fe gollodd 31 eu bywydau ac wyth ohonynt yn blant.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment