Digwyddiadau

 • Sad
  24
  Chw
  2018
  10:30 amCychwyn o faes parcio pafiliwn Llangollen.

  Yn ol Hazel  - ".. cerdded at y capel yn Llantysilio lle mae’r fynwent yn llawn eirlysiau. Byddwn yn cerdded o Langollen i Ferwyn  ar hyd y llwybrau troed a thrwy’r coed (ychydig o gamfeydd a llethrau byr)  ar ochr ddeheuol yr  A5, ac yna at Raeadr y Bedol a thros y cae at y capel cyn cael te neu goffi yn  Chain Bridge Hotel cyn dychwelyd yn ôl ar hyd y gamlas i Langollen" (Tua  4.5 milltir i gyd).

  https://digwbcdd.weebly.com/

  e bost www.nevjhow@gmail.com

 • Maw
  27
  Chw
  2018
  Maw
  13
  Maw
  2018
  11am - 4.30pm Siop Stori y Fflint, 14, Stryd yr Eglwys, y Fflint CH 6 5AD

  Fe'ch gwahoddir i Siop y Stori y Fflint.

  Beth mae blaendraeth Fflint yn ei olygu i chi?

  Dewch i edrych ar straeon y gorffennol, presennol a dyfodol y Fflint   (Dim Sul)

  Am ddim ac yn agored i bawb

  http://storyworksuk.com/Flint-Story-Shop

 • Maw
  27
  Chw
  2018
  2.pmLoggerheads, Sir Ddinbych CH7 5LH

  Dydd Mawrth  27 Chwefror, sgwrs am 2:00pm yn  Loggerheads gan George Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus Rheilffordd Llangollen "Llangollen Railway, Onward to Corwen” 

  Arferai Rheilffordd Llangollen redeg o Langollen i Garrog ac erbyn hyn mae’n mynd i Ddwyrain Corwen. Y cynllun yw cyrraedd Canolog Corwen , sy’n orsaf newydd ond mae nifer o rwystrau  i’r gymdeithas a’r gwirfoddolwyr eu datrys.

  https://digwbcdd.weebly.com/

  e bost  www.nevjhow@gmail.com                                                         Wedi dirymu 

   

 • Llu
  12
  Maw
  2018
  Gwe
  16
  Maw
  2018
  2:00 pmPrestatyn Library

   

  Exhibition in PRESTATYN LIBRARY

  12 - 16 MARCH 2018

  Free PUBLIC TALK (in English) on MONDAY 12 MARCH @ 2pm

  Organised by Discovering Old Welsh Houses (01766 890550).

  Website: http://www.discoveringoldwelshhouses.co.uk

  Funded by the Gwynt y Mor Community Fund, Clwydian Range & Dee Valley AONB, CBA Wales & others

   

   

 • Iau
  31
  Mai
  2018
  10.30 am - 12 noon Cyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Iau
  28
  Meh
  2018
  10 am - 3 pm Prifysgol Glyndwr Wrecsam

  Dewch i gael cyflwyniad i astudio hanes ar lefel gradd yn ein
  diwrnod pwnc arbennig.
  Byddwch yn dysgu am:
  • Bywyd Elizabeth I
  •Diwylliant a ChymdeithasWrecsam yn y 19eg ganrif
  •Trosedd a Chosb Fictorianaidd.
  Nid oes tâl i fynychu’r digwyddiad

  Archebwch eich lle yn

  http://wgu.ac.uk/history628

  Ffôn / Phone: 01978 293439 Ebost  enquiries@glyndwr.ac.uk 

  Cysylltwch â'r tiwtor ar/ 01978 293279 Ebost ellisk@glyndwr.ac.uk

   

 • Sad
  30
  Meh
  2018
  10am - 11.30 amCyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Sad
  21
  Gor
  2018
  Sad
  03
  Tach
  2018
  Llun-Gwen 10-5 Sad 11-4Amgeuddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  Brenin Arthur a'r Mabinogion

  Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgeuddfa Wrecsam.

  01978 297 460

  Am fwy o wybodaeth ewch i  www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

 • Iau
  26
  Gor
  2018
  1.30pm - 3pmCyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Gwe
  31
  Awst
  2018
  10 am - 4 pmSwyddfeydd C.N.C. Clawdd Newydd, Rhuthun Sir Ddinbych LL15 2NL

  Ymunwch a ni ar ddiwrnod hyfforddi wiwerod coch i ddysgu am wiwerod coch coedwig Clocaenog a sut allwch chi helpu i'w cadw nhw!

  Os hoffech chi gymryd rhan, os gwelwch yn dda , cysylltwch a:

  Ceidwad Wiwerod Coch. Becky Clews-Roberts a'r 07743085374

  e bost  beckyredsquirrel@gmail.com

  http://www.redsquirrels.info/

  https://youtu.be/11U5TBGBPvI

 • Sad
  08
  Medi
  2018
  Sul
  16
  Medi
  2018
  Tref Rhuthun a'r Cylch

  Tref Rhuthun

  Dydd Sadwrn 8 & Dydd Sul 9 o Fedi

  Tref Rhuthun a'r Cylch

  Dydd Sadwrn 15 & Dydd Sul 16 o Fedi

  Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy'n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i'r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o'u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae'r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy'n digwydd ledled Ewrop sy'n cael ei gynnal yma gan Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch, Cadw a Chyngor Sir Ddinbych.

  Mae llyfryn ag ynddo fanylion llawn am y rhaglen Drysau Agored i'w gael o unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych yn mis Awst. Hefyd lawrlwytho'r rhaglen yma.

  http://www.opendoorsdenbighshire.org.uk/downloads/2018-open-doors-booklet-final.pdf

 • Sad
  08
  Medi
  2018
  10 am - 11.30 amCyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Sad
  29
  Medi
  2018
  Sul
  30
  Medi
  2018
  Sir Ddinbych
  Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire
  Yn ogystal â llond penwythnos o adeiladau i’w gweld a theithiau am ddim mae parcio hefyd AM DDIM yn dre heddiw 29/9, diolch i Gyngor Tref #Dinbych
 • Sad
  13
  Hyd
  2018
  10am- 4pmYsgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, LL59 5SS
  Mynediad: £1.00
  Cysylltiad: Ann Corkett, 01248 371987, anncorkett@talktalk.net
  Hanner cant o fyrddau o lyfrau Cymraeg a Saesneg, hen a newydd; nwyddau sain; printiau; cardiau post a mân greiriau. Bydd pwyslais ar lyfrau Cymreig a Chymraeg. Digon o le parcio. ’Paned ar gael. Mae modd cyrraedd y dwy lefel mewn cadair olwyn.
  Bydd posteri ar gyfer y ffair, sydd yn yr ysgol uwchradd ar y chwith, ar y rhiw o Bont y Borth tuag at Amlwch a Benllech [B5420 (A5025)].

   

 • Iau
  25
  Hyd
  2018
  Sad
  27
  Hyd
  2018
  11 yb - 4.00 ypEglwys Unedig Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug

  ARDDANGOSFA I GOFIO CANMLWYDDIANT DIWEDD Y RHYFEL BYD CYNTAF

  GYDAG ARDDANGOSFEYDD, SGYRSIAU A GWRTHRYCHAU - YN YMWNEUD A'R RHYFEL BYD CYNTAF

  MYNEDIAD AM DDIM

  TREFNWYD GAN GOFEBAU RHYFEL SIR Y FFLINT, CYMDEITHAS DDINESIG YR WYDDGRUG A GRWP HANES EGLWYS STRYD TYDDYN

 • Gwe
  02
  Tach
  2018
  10am- 4pmLlyfrgell Genedlaethol Cymru | The National Library of Wales Allt Penglais Hill, Aberystwyth SY23 BU

  Dros y cenedlaethau, cydnabuwyd y teulu Mostyn fel un o deuluoedd tiriog mwyaf dylanwadol Cymru, ac mae’r casgliadau a grëwyd ganddynt yn sail gadarn i ymchwil pellach. Trwy gyfrwng cyflwyniadau byrion, bydd y
  symposiwm cyhoeddus undydd hwn yn dangos ystod o astudiaethau’n seiliedig ar Lawysgrifau Mostyn y Llyfrgell Genedlaethol a chasgliadau
  perthynol.

  Mewn cydweithrediad â Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru a Chanolfan Stephen Colclough ar gyfer Hanes a Diwylliant y Llyfr ym Mhrifysgol Bangor, bydd y Symposiwm yn dangos gwerth diwylliannol ac ymchwil casgliadau un o blastai enwocaf Cymru.

  ***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
  ***Mynediad am ddim trwy docyn***

  https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/ 

  #Mostyn100

  Llyfrgell 01970 632800