Digwyddiadau

 • Llu
  18
  Chw
  2019
  Llu
  22
  Ebr
  2019
  6-8 pmPrifysgol Glyndŵr, Wrecsam

  Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  -Ystyr hanes teuluol a chymunedol
  - Creu coeden deuluol
  - Deall y cyfrifiad
  - Ail-adeiladu'r gymuned: trefol a gwledig
  - Galwedigaethau a rolau pobl
  - Offer a thactegau ymchwil hanesyddol
  - Tystiolaeth lafar, ysgrifenedig a gweledolD

  DYDDIADAU'R CWRS

  Bydd y cwrs yn rhedeg am 10
  wythnos ar ddydd Llun, 6-8pm, gan
  ddechrau ar y dyddiadau canlynol:
  18 Chwefror-22 Ebrill

  FFIOEDD £150

  Mae'r ffi hon yn cynnwys
  presenoldeb a thiwtora, gan gynnwys
  asesu a deunyddiau sylfaenol.

  Archebwch ar-lein neu cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk

 • Mer
  20
  Chw
  2019
  Mer
  24
  Ebr
  2019
  6-8 pmPrifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Beth fyddwch yn ei astudio?

  -Lleoli Cymru mewn amser a lle
  - O draddodiad Celtaidd i ddiwylliant Fictoraidd: creu llinell         amser o bobl a lleoedd
  - Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg
  - Digwyddiadau allweddol diwylliannol
  - Cymru yn yr Oes Fodern

  Dyddiadau'r cwrs

  Bydd y cwrs yn rhedeg am 10 wythnos ar ddydd Mercher, 6-8pm,
  gan ddechrau ar y dyddiadau canlynol: 20 Chwefror-24 Ebrill

  Ffioedd £150
  Mae'r ffi hon yn cynnwys presenoldeb a thiwtora, gan
  gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol

  Archebwch ar-lein neu cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk

 • Llu
  25
  Chw
  2019
  1 awr - 3 awrPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  PLU, PORTHWYR a PHLANT

  Cyfle i blant greu porthwr neu fwydwr adar syml a chael hwyl wrth ddilyn ein llwybr drwy’r parc i chwilio am adar ar ein taith.
  Binociwlars ar gael neu dewch â’ch rhai eich hun.

  Cynhelir yr holl weithgareddau yn yr awyr agored felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas os gwelwch yn dda. Rhaid i blant fod yng
  nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Mae toiledau ar y safle. Digwyddiadau yn dibynnu ar y tywydd, cadwch lygad ar
  ein tudalen Facebook ar y diwrnod.

  www.groundworknorthwales.org.uk/visitminera

  info@groundworknorthwales.org.uk

  @visitminera  01978 757524

   

   

 • Iau
  28
  Chw
  2019
  12 pm - 4 pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Minera

  Ymunwch â ni ar daith gerdded dywysedig o amgylch Pyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, gan archwilio’r mwyngloddiau a’r treftadaeth ddiwydiannol. Mae’r daith yn dechrau am 1.30 pm ac yn para am tua 1.5 awr.
  Os hoffech chi gefnogi’r safle treftadaeth diddorol hwn, mae amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael. Dewch draw ar y diwrnod i ddysgu rhagor am y Mwynglawdd ac i weld a allech chi fod yn rhan o’i ddyfodol!
  Ffoniwch Groundwork Gogledd Cymru ar
  01978 757524 neu ebostiwch

  richard.aram@groundworknorthwales.org.uk

  www.groundworknorthwales/minera

 • Gwe
  01
  Maw
  2019
  10.30 am - 11.15 am + 11.45 am - 12.30pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  BINGO NATUR

  Dydd Gwener 1af Mawrth
  Sesiwn 1: 10.30 am – 11.15 am
  Sesiwn 2: 11.45 am – 12.30 pm
  Dydd Llun 25ain Chwefror
  1 pm - 3 pm
  Ymunwch â Kate i fwynhau gêm
  bingo natur gan ddarganfod y parc gwledig a
  dysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw yma.
  Dewiswch eich sesiwn!

  Cynhelir yr holl weithgareddau yn yr awyr agored felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas os gwelwch yn dda. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Mae toiledau ar y safle. Digwyddiadau yn dibynnu ar y tywydd, cadwch lygad ar ein tudalen Facebook ar y diwrnod.

  www.groundworknorthwales.org.uk/visitminera

  info@groundworknorthwales.org.uk

  @visitminera  01978 757524

   

 • Maw
  12
  Maw
  2019
  Maw
  11
  Meh
  2019
  10 am - 2 pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  Mae Pyllau Plwm a Pharc Gwledig Minera yn cynnig cipolwg difyr ar orffennol diwydiannol Dyffryn Clywedog. Y gwanwyn hwn rydym yn cynnal 4 sesiwn blasu i wirfoddolwyr ar gyfer oedolion sy’n dymuno cymryd rhan mewn tasgau ymarferol ar y safle treftadaeth diddorol hwn.
  Pryd: Dydd Mawrth 12fed Mawrth Dydd Mawrth 9fed Ebrill
  Dydd Mawrth 14eg Mai Dydd Mawrth 11eg Mehefin
  Amser: 10am – 2pm
  Ble: Cyfarfod yng Nghanolfan Ym welwyr Pyllau Plwm Minera
  Gwisgwch esgidiau addas a dillad cynnes.
  Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch ni ar 01978 757524  info@groundworknorthwales.org.uk

   

 • Maw
  30
  Ebr
  2019
  2 pm & 7pmLLYFRGELL YR WYDDGRUG / LLYFRGELL TREFFYNNON

  Cyflwyniad gan PHIL COPE

  Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019
  2pm  LLYFRGELL YR WYDDGRUG
  7pm  LLYFRGELL TREFFYNNON

  £5 tâl mynediad (gan gynnwys lluniaeth)

  Mae Phil Cope yn ffotograffydd, ysgrifennydd ac arddangoswr a dylunydd llyfr sydd wedi cyhoeddi
  pump o lyfrau ar ffynhonnau Prydain. Bydd ei sgwrs yn eich cyflwyno i hanes anhygoel ffynhonnau
  ledled Cymru, gan ganolbwyntio ar ein safleoedd lleol, a adroddir drwy chwedlau, a’r cerddi a
  ysbrydolwyd gan y lleoedd hudol hyn, i gyd yn cael eu harddangos gyda’i ffotograffiaeth anhygoel.

  The Living Wells of Wales (£20, cyhoeddwyd gan SEREN
  yn Ebrill 2019) yw’r canllaw llawnaf a’r gorau eto i’n
  ffynhonau sanctaidd a sbâu.
  Gallwch gael copi wedi’i lofnodi gan Phil
  yn un o’i ddwy sgwrs yn Sir y Fflint.

 • Gwe
  31
  Mai
  2019
  9.30 am - 5.30pmLlyfrgell Genedlaethol Cymru Allt Penglais Hill, Aberystwyth SY23 BU

  Ffocws symposiwm eleni fydd gwaith Humphrey Llwyd, arfarniad o waith a dylanwad tad cartograffeg Cymru. Bydd y siaradwyr yn cynnwys: Keith Lilley, Athro Daearyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Queen’s,
  Belfast; Joost Depuydt, Curadur Casgliadau Argraffiaeth a Thechnegol, Amgueddfa Plantin- Moretus, Antwerp; a James January-McCann, Swyddog Enwau Lleoedd ac Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
  Bydd y symposiwm hefyd yn cynnwys teithiau tywys o amgylch arddangosfa Humphrey Llwyd
  gan y curadur Huw Thomas, yn ogystal â chyfle i weld deunyddiau a ddewiswyd yn arbennig ar
  gyfer y symposiwm gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eu Hystafell Ddarllen.

  ***Digwyddiad dwyieithog***

  ***Darperir cyfleithu ar y pryd***
  ***Mynediad trwy docyn i gyflwyniadau’r bore £10.00***
  ***Darperir te / coffi wrth gofrestru.***

  https://rcahmw.gov.uk/event/carto-cymru-2019-humphrey-llwyd-inventor-of-britain/

 • Llu
  01
  Gor
  2019
  Sul
  07
  Gor
  2019
  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty, Llangollen Sir Ddinbych LL20 8SW

  TOCYNNAU AR WERTH NAWR  http://www.llangollen.net

  CYNGHERDDAU

  Dydd Llun 1 Gorffennaf  7.30 yh Jools Holland a'i Gerddorfa Rhythm & Blues

  Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 7.30 yh Gala Clasurol gyda Rolando VILLAZON yn serennu Rhian Lois

  Dydd Mercher 3 Gorffennaf 7.30 yh Seintiau a Chantorion Cerddoriaeth Cymru

  Dydd Iau 4 Gorffennaf 7.30 yh Daithliad Rhyngwladol  gyda MABON

  Dydd Gwener 5 Gorffennaf GYPSY Kings gyda ANDRE REYES

  Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf Cor y Byd gyda Catrin Finch

  https://international-eisteddfod.co.uk/cy/event_picker/evening-concerts/

  Swyddfa Weinyddol

  Ffôn: 01978 862000

  E-bost: info@llangollen.net 

  Swyddfa Gerdd

  Ffôn: 01978 862003

  E-bost: music@llangollen.net

  Tocynnau

  Ffôn: 01978 862001

  E-bost: tickets@llangollen.net

  Cefnogaeth a noddi’r ŵyl

  E-bost: commercial@llangollen.net

  Stondinau & Arlwyo

  E-bost: siting@llangollen.net 

  Cyfeillion yr Eisteddfod

  E-bost: friends@llangollen.net

  Cyswllt y Wasg

  Ffôn: 01244 320677

  E-bost: EisteddfodPR@thinkdewinter.co.uk

   

 • Sul
  07
  Gor
  2019
  2:00 pmEisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty, Llangollen Sir Ddinbych LL20 8SW

  TOCYNNAU AR WERTH NAWR

    http://www.llangollen.net

  Dydd Sul 7 Gorffennaf – 2.00yp
  Giatiau’n agor 1.30yp

  Tocynnau

  Mae yna 3 dewis o docynnau ar gael sy’n caniatáu mynediad i’r safle i gyd o 2yp ymlaen.

  Sefyll £39

  Eistedd £45

  Sefyll Premiwm £49

  I drafod unrhyw anghenion hygyrchedd cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01978 862001.

  Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 • Sad
  27
  Gor
  2019
  11 am - 3.30 pmCwrt Blaen Amgueddfa Stryt y Rhaglaw Wrecsam LL11 1RB
 • Sul
  11
  Awst
  2019
  10.30 - 15.30Coed Y Gopa LL22 8QR Abergele

  Dewch i gyfarfod â James Kendall a fydd yn eich tywys yn ôl mewn amser. Ar eich siwrnai, bydd cyfle i gwrdd â’n rheolwr safle, Becky Good, sydd â’r gyfrinach i ddatgloi enwau’r coed ar y safle heddiw. Cewch eich synnu gan oedran y castell y gallwch ei weld o ben y clogwyn. Darganfyddwch pwy fu’n cloddio yn yr hen hen ogofâu… a phwy sydd wrthi rŵan. Yn olaf, dilynwch y llwybr sy’n arwain at y gaer a’i thrysorau cudd.

  Hyd: 4 awr
  Pellter: 3km / 1.5 milltir gyda gweithgareddau ar hyd y daith

  Ewch ar y bws wrth y safleoedd canlynol:

  9.30yb – Y tu ôl i Faes Parcio’r Foryd, Ffordd y Foryd, Bae Cinmel, Y Rhyl, LL18 5AY
  9.45yb – Gyferbyn ag Eglwys y Santes Fair, Tywyn, Abergele LL22 9HE
  10.00yb – Maes Parcio Traeth Pen-sarn, Pen-sarn, Abergele LL22 7PP
  10.15yb – Maes Parcio Tesco, Abergele LL22 7AL

  Yn cyrraedd Coed y Gopa i gychwyn am 10.30yb. Byddwch yn gadael y safle am 2.30yp i ddychwelyd i’ch safleoedd bysiau cyn 3.30yp.

  Gradd: Cymedrol

  Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

  Rhaid archebu lle.

  https://www.woodlandtrust.org.uk/about-us/where-we-work/wales/

  Facebook  https://www.facebook.com/events/2073557929614125/

 • Sad
  17
  Awst
  2019
  10 am - 4 pmCanolfan Gymunedol Craig-y-Don, Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno. LL30 1TE

  Ar agor: 10am – 4pm         Mynediad hawdd       Lluniaeth ysgafn

  Sadwrn, 17 Awst, 2019

  Pris Mynediad £2  ond   mynediad hanner pris i aelodau'r fforwm  os ydych chi'n ffonio Keith Hough ar 01244 813214

  Parcio am ddim drwy’r dydd              Bws Rhif 5 o’r dref  (NID 5X)

  Gwybodaeth ychwanegol a ffurflenni archebu cysylltwch efo: Keith ar 01244-813214

  os gwelwch yn dda

  Trefnir gan: Clwb Cardiau Post Gogledd Cymru.

  www.nwpcc.org.uk

 • Sad
  21
  Medi
  2019
  1.30 pm - 4.30 pmLlyfrgell Genedlaethol Cymru Allt Penglais Hill, Aberystwyth SY23 BU

  SIMPOSIWM

  Wrth i ni nodi 400 mlwyddiant geni Morgan Llwyd dyma gyfres a gyflwniadau gan arbenigwyr i ddathlu bywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r cyfrineddd.

  Siaradwyr i gynnwys yr Athro M. Wynn Thomas, yr Athro E. Wynn James, Dr Eryn White a Dr Huw Williams.

  Noddir a chefnogir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

  Tocynnau http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

  01970 632 548

  £5 y tocyn Am ddim i Gyfeillion LIGC

  2.15 – 2.45 ‘Morgan Llwyd: Bardd’ – Yr Athro E. Wyn James

  (Morgan Llwyd: Bard)

  2.45 -3.15 Te | Tea

  3.15 – 3.45 ‘Morgan Llwyd a’r genedl Anghydffurfiol’ – Yr Athro M. Wynn Thomas

  (Morgan Llwyd and the Nonconformist nation)

  3.45 – 4.15 ‘Oni ddygwch ffrwyth yr awron, fe a’ch torrir rhag bod yn bobl’-Morgan Llwyd a’r Gymru Gyfoes – Dr Huw Williams

  (‘Oni ddygwch ffrwyth yr awron, fe a’ch torrir rhag bod yn bobl’-Morgan Llwyd and Contemporary Wales)

  4.15 – 4.30 – Crynodeb / Q&A

  (Summary / Q&A)

  It is a Welsh event but there will be simultaneous translation.

 • Maw
  01
  Hyd
  2019
  10:00 - 16:00Clawdnewydd, Ruthin

  Dewch i ddysgu am ein gwiwerod coch a sut dach chi’n gallu ‘u helpu nhw. Cysylltwch â Becky Clews-Roberts
  07743085374

  BWCIO’N ANGENRHEIDIOL

  beckyredsquirrel@gmail.com

 • Gwe
  04
  Hyd
  2019
  Sad
  05
  Hyd
  2019
  10:00 amNeuadd y Dref Yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH71AB

  Dydd Gwener 4 Hydref 10.00 tan 18.30

  DyddSadwrn 5 Hydref 10.00 tan 1300

  Bydd arddanghosfa eang o luniau a cheiriau yn dangos hanes Yr Wyddgrug dros y 150 mlynedd diwethaf, yn ogystal â Siambr y Cyngor hanesyddol, ar gael yn rhad ag am ddim i'r cyhoedd gael gweld. Sgwrs fer gan Hanesydd lleol David Rowe ar;

  Ddydd Gwener am 11am, 2pm a 5.30pm

  ac ar Ddydd Sadwrn am 10.30am & 11.30am.

  I gael rhagor o wybodaeth,  cysylltwch â Chyngor Tref yr Wyddrug, Ffôn 01352 758432