Digwyddiadau

 • Gwe
  17
  Tach
  2023
  Maw
  31
  Rhag
  2024

  Fy enw i yw Lowri, a fi yw Swyddog Allgymorth Cymunedol Gogledd Cymru ar gyfer ‘Hawlio Heddwch: Prosiect Canmlwyddiant Deiseb Heddwch y Menywod’, ariannwyd gan
  Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'r prosiect yn ddathliad blwyddyn gron o'r 390,296 o ferched Cymru a lofnododd ddeiseb dros heddwch, a'i chyflwyno i fenywod America yn Efrog Newydd, yn gofyn iddynt ddefnyddio eu dylanwad ar lywodraeth America.
  Yn ystod 2023/24, bydd y prosiect yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled Cymru i Gofio eu stori, Dathlu’r canmlwyddiant a Gwireddu eu dymuniadau trwy ysbrydoli gweithredoedd dros heddwch yn y dyfodol.

  Rydym wrthi'n meithrin partneriaethau gyda sefydliadau a grwpiau ledled Cymru i ddarparu gweithgareddau a digwyddiadau wedi'u hariannu gan y prosiect, a byddai hi’n wych petaech chi eisiau cymryd rhan. Gallai'r gweithgareddau fod yn sgyrsiau, gweithdai, digwyddiadau addysgol, arddangosfeydd bach, a mwy... Rydym am fod yn hyblyg er mwyn sicrhau ein bod yn cynhyrchu gweithgareddau cyffrous a diddorol, felly byddem wrth ein bodd yn clywed eich mewnbwn ar y ffordd orau o gydweithio.
  O fis Tachwedd byddwn hefyd yn chwilio am nifer fawr o wirfoddolwyr i drawsgrifio'r miloedd o enwau ar y ddeiseb, fel y gall cenedlaethau'r dyfodol gweld pwy ei lofnododd. Efallai gall eich sefydliad ein helpu yn ein hymgais?

  I ddysgu mwy am y prosiect, ewch i: Apêl Merched dros Heddwch, 1923-24 - Welsh Centre for International Affairs (wcia.org.uk)
  Os hoffech drafod cymryd rhan, neu ddysgu mwy am y prosiect, bydden i wrth fy modd petaech chi’n cysylltu.

  Dymuniadau gorau,
  Lowri Kirkham
  Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, gogledd Cymru

  https://www.wcia.org.uk/peace-heritage/womens-peace-petition/

  Hoffai tîm Deiseb Heddwch  y Merched  a Gwasanaethau Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eich gwahodd i:Prynhawn archif ym Mhenarlâg ar ddydd Gwener 15 Mawrth, 1pm - 3.30pm yn Archifau Penarlâg, Yr Hen Reithordy, Rheithordy Ln, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy CH5 3NN.Bydd lluniaeth ar gael. Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ac fe'i cynhelir trwy gyfrwng y Saesneg.I gadw lle AM DDIM, atebwch neu e-bostiwch – LowriKirkham@academiheddwch.cymru100 mlynedd yn ôl, trefnodd Merched Cymru ddeiseb wedi’i harwyddo gan 390,296 o fenywod i’w hanfon i America mewn cist dderw fawr gyda’r nod o greu byd mwy heddychlon ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Drwy gydol 2024 rydym yn rhannu stori’r ddeiseb ledled Cymru a thu hwnt yn ogystal â recriwtio gwirfoddolwyr i helpu i drawsgrifio’r ddeiseb mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru.Bydd y prynhawn hynod ddiddorol hwn yn cynnwys:•       Sgwrs fer am ddeiseb Heddwch Merched Cymru gan dîm cymunedol deiseb Heddwch.•       Clywch gan dîm yr Archif am rywfaint o'u hymchwil a sut y gallant eich helpu i ddarganfod eich gorffennol.•       Dysgwch am drawsgrifio neu os ydych eisoes yn wirfoddolwr trawsgrifio mynnwch awgrymiadau a chyngor.•       Gweld y tudalennau deiseb sydd ar gael o'ch ardal.

 • Gwe
  15
  Maw
  2024
  1pm-3.30pmArchifau Penarlâg, Yr Hen Reithordy, Rheithordy Ln, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy CH5 3NN.

  Hoffai tîm Deiseb Heddwch  y Merched  a Gwasanaethau Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eich gwahodd i:Prynhawn archif ym Mhenarlâg ar ddydd Gwener 15 Mawrth, 1pm - 3.30pm yn Archifau Penarlâg, Yr Hen Reithordy, Rheithordy Ln, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy CH5 3NN.Bydd lluniaeth ar gael. Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ac fe'i cynhelir trwy gyfrwng y Saesneg.I gadw lle AM DDIM, atebwch neu e-bostiwch – LowriKirkham@academiheddwch.cymru100 mlynedd yn ôl, trefnodd Merched Cymru ddeiseb wedi’i harwyddo gan 390,296 o fenywod i’w hanfon i America mewn cist dderw fawr gyda’r nod o greu byd mwy heddychlon ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Drwy gydol 2024 rydym yn rhannu stori’r ddeiseb ledled Cymru a thu hwnt yn ogystal â recriwtio gwirfoddolwyr i helpu i drawsgrifio’r ddeiseb mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru.Bydd y prynhawn hynod ddiddorol hwn yn cynnwys:•       Sgwrs fer am ddeiseb Heddwch Merched Cymru gan dîm cymunedol deiseb Heddwch.•       Clywch gan dîm yr Archif am rywfaint o'u hymchwil a sut y gallant eich helpu i ddarganfod eich gorffennol.•       Dysgwch am drawsgrifio neu os ydych eisoes yn wirfoddolwr trawsgrifio mynnwch awgrymiadau a chyngor.•       Gweld y tudalennau deiseb sydd ar gael o'ch ardal.Edrychwn ymlaen at eich croesawu bryd hynny a rhannu hanes y ddeiseb a’r merched lleol a gyfrannodd ati.

  Lowri Kirkham - Community Outreach officer

 • Llu
  15
  Ebr
  2024
  6:00 pmCledwyn 3, Prif Adeilad Y Celfyddydau, Prifygsol Bangor (LL57 2DG)

  Dr Ciarán Reilly (CSHIHE / Maynooth)

  SEFYDLIAD YMCHWIL YSTADAU CYMRUYSGOL HANES, Y GYFRAITH & GWYDDORAU CYMDEITHASSEMINARAU YMCHWIL 

  CROESO I BAWB

  Am fwy o wybodaeth |iswe@bangor.ac.uk

 • Mer
  17
  Ebr
  2024
  Maw
  30
  Ebr
  2024
  7.30pm - 9pmYr Hen Lys, Rhuthun 17.4. 2024. Archifdy Carcher Rhuthun 30.4.2024

  Y stori tu  ôl 'i'r cloc a'r dyn mae'n ei gofau - sgwrs gan Fiona Gale

  Capasiti cyfyngedig sydd gan y ddau ddigwyddiad

  Os oes gennych ddiddordeb, i archebu lle cysylltwch a Heather Williams

  ar htnw@btinternet.com

  Neu 01824 704998

  Isod gyfer ddigwyddiad pellach 30.4.2024

 • Sad
  20
  Ebr
  2024
  10:00 amParc Treftadaeth, Maes Glas, Treffynnon CH87GR

  Glo a Chocos 10am - 3pm      20 Ebrill 2024

  Rhywbeth at ddant pawb addas i bob oedran

  Trwy gyflwyniadau bywiog, arbofion ymarferol asesiynau creadigol.

  Dewch i ddarganfod sut y siapiwyd y presennol gan y gorffennol, a sut gall hanes ysbrydoli ein dyfodol.

  Am ragor o wybodaeth ewch i info@greenfieldvalley.com

  Dilynwch Teithwyr Chwilfrydig ar X @cur_trav

  Diliynwch Caru Aber Dyfrdwy @ourdeeestuaryar Facebook Instagram ac X

 • Maw
  30
  Ebr
  2024
  10am - 12-00Archifdy Carchar Rhuthun

  Ewch ar daith o amgylch yr Archifau a darganfod dogfennau hynod ddiddorol yn ymwneud â  Joseph Peers a Thŵr y Cloc - dan arweniad yr archifydd, Sarah Roberts.

  Capasiti cyfyngedig sydd gan y ddau ddigwyddiad

  Os oes gennych ddiddordeb, i archebu lle cysylltwch â Heather Williams

  ar htnw@btinternet.com

  Neu 01824 704998