Digwyddiadau

 • Sad
  10
  Meh
  2017
  2:00 yp to 3:00 ypCyfarfod ym Maes Parcio Canolfan Dreftadaeth y Bers. LL14 4HT.

  Mwtnhau taith Dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'.

  Dim angen bwcio lle, dim ond dod draw. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  Am ddim! 01978 297460 | museum@wrexham.gov.uk

 • Iau
  06
  Gor
  2017
  10:30 yb to 11:30 ybCyfarfod ym Maes Parcio Canolfan Dreftadaeth y Bers. LL14 4HT.

  Mwtnhau taith Dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'.

  Dim angen bwcio lle, dim ond dod draw. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  Am ddim! 01978 297460 | museum@wrexham.gov.uk

 • Sad
  08
  Gor
  2017
  1.30pm - 4.30pmcanolfan @tebion Llyfrgell yr Wyddgrug

  Hanes ein sir – yn fyw ac yn iach?
  Gwaith haneswyr Sir y Fflint tros amser
  Cyfraniadau gan: Brian Bennett, Celia Drew, John Butler, Carol Shone, Paul Mason a’r Dr Shaun Evans
  Sesiwn Glo: Brian Taylor, Paul Brighton, Hazel Formby a T. W. Pritchard

 • Iau
  10
  Awst
  2017
  2:00 yp to 3:00 ypCyfarfod ym Maes Parcio Canolfan Dreftadaeth y Bers. LL14 4HT.

  Mwtnhau taith Dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'.

  Dim angen bwcio lle, dim ond dod draw. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  Am ddim! 01978 297460 | museum@wrexham.gov.uk

 • Sad
  02
  Medi
  2017
  10:30 yb to 11:30 ybCyfarfod ym Maes Parcio Canolfan Dreftadaeth y Bers. LL14 4HT.

  Mwtnhau taith Dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'.

  Dim angen bwcio lle, dim ond dod draw. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  Am ddim! 01978 297460 | museum@wrexham.gov.uk

 • Gwe
  06
  Hyd
  2017
  10 am - 6 pmNeuadd y Dref Yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH7 1 AB

  Arddangosfa eang o luniau a chreiriau yn dangos hanes Yr Wyddgrug dros y 150 mlynedd diwethaf. Hefyd bydd Siambr y Cyngor hanesyddol ar gael yn rhad ag dim i'r cyhoedd gael gweld.
  Sgwrs fer gan Hanesydd lleol David Rowe ar 6ed Hydref am 11am, 2pm a 5pm.

 • Gwe
  06
  Hyd
  2017
  10:00 am - 6pmMold Town Hall

  A large display of photographs and memorabilia showing the history of Mold over the last 150 years along with the historic Council Chamber will be available free of charge for the public to view.
  Short talk by local Historian David Rowe on 6th October at 11 am 2 pm and 5 pm

 • Sad
  07
  Hyd
  2017
  10 am - 1 pmYr Wyddgrug Hanesyddol

  Arddangosfa eang o luniau a chreiriau yn dangos hanes Yr Wyddgrug dros y 150 mlynedd diwethaf. Hefyd bydd Siambr y Cyngor hanesyddol ar gael yn rhad ag dim i'r cyhoedd gael gweld.
  Sgwrs fer gan Hanesydd lleol David Rowe ar 7fed Hydref am 11.30am.

 • Sad
  24
  Chw
  2018
  10:30 amCychwyn o faes parcio pafiliwn Llangollen.

  Yn ol Hazel  - ".. cerdded at y capel yn Llantysilio lle mae’r fynwent yn llawn eirlysiau. Byddwn yn cerdded o Langollen i Ferwyn  ar hyd y llwybrau troed a thrwy’r coed (ychydig o gamfeydd a llethrau byr)  ar ochr ddeheuol yr  A5, ac yna at Raeadr y Bedol a thros y cae at y capel cyn cael te neu goffi yn  Chain Bridge Hotel cyn dychwelyd yn ôl ar hyd y gamlas i Langollen" (Tua  4.5 milltir i gyd).

  https://digwbcdd.weebly.com/

  e bost www.nevjhow@gmail.com

 • Maw
  27
  Chw
  2018
  Maw
  13
  Maw
  2018
  11am - 4.30pm Siop Stori y Fflint, 14, Stryd yr Eglwys, y Fflint CH 6 5AD

  Fe'ch gwahoddir i Siop y Stori y Fflint.

  Beth mae blaendraeth Fflint yn ei olygu i chi?

  Dewch i edrych ar straeon y gorffennol, presennol a dyfodol y Fflint   (Dim Sul)

  Am ddim ac yn agored i bawb

  http://storyworksuk.com/Flint-Story-Shop

 • Maw
  27
  Chw
  2018
  2.pmLoggerheads, Sir Ddinbych CH7 5LH

  Dydd Mawrth  27 Chwefror, sgwrs am 2:00pm yn  Loggerheads gan George Jones, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus Rheilffordd Llangollen "Llangollen Railway, Onward to Corwen” 

  Arferai Rheilffordd Llangollen redeg o Langollen i Garrog ac erbyn hyn mae’n mynd i Ddwyrain Corwen. Y cynllun yw cyrraedd Canolog Corwen , sy’n orsaf newydd ond mae nifer o rwystrau  i’r gymdeithas a’r gwirfoddolwyr eu datrys.

  https://digwbcdd.weebly.com/

  e bost  www.nevjhow@gmail.com                                                         Wedi dirymu 

   

 • Llu
  12
  Maw
  2018
  Gwe
  16
  Maw
  2018
  2:00 pmPrestatyn Library

   

  Exhibition in PRESTATYN LIBRARY

  12 - 16 MARCH 2018

  Free PUBLIC TALK (in English) on MONDAY 12 MARCH @ 2pm

  Organised by Discovering Old Welsh Houses (01766 890550).

  Website: http://www.discoveringoldwelshhouses.co.uk

  Funded by the Gwynt y Mor Community Fund, Clwydian Range & Dee Valley AONB, CBA Wales & others

   

   

 • Iau
  31
  Mai
  2018
  10.30 am - 12 noon Cyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Iau
  28
  Meh
  2018
  10 am - 3 pm Prifysgol Glyndwr Wrecsam

  Dewch i gael cyflwyniad i astudio hanes ar lefel gradd yn ein
  diwrnod pwnc arbennig.
  Byddwch yn dysgu am:
  • Bywyd Elizabeth I
  •Diwylliant a ChymdeithasWrecsam yn y 19eg ganrif
  •Trosedd a Chosb Fictorianaidd.
  Nid oes tâl i fynychu’r digwyddiad

  Archebwch eich lle yn

  http://wgu.ac.uk/history628

  Ffôn / Phone: 01978 293439 Ebost  enquiries@glyndwr.ac.uk 

  Cysylltwch â'r tiwtor ar/ 01978 293279 Ebost ellisk@glyndwr.ac.uk

   

 • Sad
  30
  Meh
  2018
  10am - 11.30 amCyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Sad
  21
  Gor
  2018
  Sad
  03
  Tach
  2018
  Llun-Gwen 10-5 Sad 11-4Amgeuddfa ac Archifdy Bwrdeistref Sirol Wrecsam

  Brenin Arthur a'r Mabinogion

  Ewch ar antur yr haf hwn i ailddarganfod hudolwch y Mabinogion, y Brenin Arthur a Thywysogion y Bwrdd Crwn yn arddangosfa ddiweddaraf Amgeuddfa Wrecsam.

  01978 297 460

  Am fwy o wybodaeth ewch i  www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

 • Iau
  26
  Gor
  2018
  1.30pm - 3pmCyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Gwe
  31
  Awst
  2018
  10 am - 4 pmSwyddfeydd C.N.C. Clawdd Newydd, Rhuthun Sir Ddinbych LL15 2NL

  Ymunwch a ni ar ddiwrnod hyfforddi wiwerod coch i ddysgu am wiwerod coch coedwig Clocaenog a sut allwch chi helpu i'w cadw nhw!

  Os hoffech chi gymryd rhan, os gwelwch yn dda , cysylltwch a:

  Ceidwad Wiwerod Coch. Becky Clews-Roberts a'r 07743085374

  e bost  beckyredsquirrel@gmail.com

  http://www.redsquirrels.info/

  https://youtu.be/11U5TBGBPvI

 • Sad
  08
  Medi
  2018
  Sul
  16
  Medi
  2018
  Tref Rhuthun a'r Cylch

  Tref Rhuthun

  Dydd Sadwrn 8 & Dydd Sul 9 o Fedi

  Tref Rhuthun a'r Cylch

  Dydd Sadwrn 15 & Dydd Sul 16 o Fedi

  Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy'n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i'r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o'u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae'r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy'n digwydd ledled Ewrop sy'n cael ei gynnal yma gan Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch, Cadw a Chyngor Sir Ddinbych.

  Mae llyfryn ag ynddo fanylion llawn am y rhaglen Drysau Agored i'w gael o unrhyw lyfrgell yn Sir Ddinbych yn mis Awst. Hefyd lawrlwytho'r rhaglen yma.

  http://www.opendoorsdenbighshire.org.uk/downloads/2018-open-doors-booklet-final.pdf

 • Sad
  08
  Medi
  2018
  10 am - 11.30 amCyfarfod am Gwaith Haearn y Bers LL14 4HT

  Mwynhau taith dywysedig o amgylch Gwaith Haearn y Bers ac dysgwch mwy am y cymeriad Jac 'Hurt am Haearn'

  Dim angen bwcio lle, dim on dod draw.

  Rydym yn argymell gwisgo esgidiau cadarn.

  01978 297460

  http://www.wrecsam.gov.uk/treftadaeth

  Amgueddfeydd Wrecsam

 • Sad
  29
  Medi
  2018
  Sul
  30
  Medi
  2018
  Sir Ddinbych
  Drysau Agored Sir Ddinbych - Open Doors Denbighshire
  Yn ogystal â llond penwythnos o adeiladau i’w gweld a theithiau am ddim mae parcio hefyd AM DDIM yn dre heddiw 29/9, diolch i Gyngor Tref #Dinbych
 • Sad
  13
  Hyd
  2018
  10am- 4pmYsgol David Hughes, Ffordd Pentraeth, Porthaethwy, LL59 5SS
  Mynediad: £1.00
  Cysylltiad: Ann Corkett, 01248 371987, anncorkett@talktalk.net
  Hanner cant o fyrddau o lyfrau Cymraeg a Saesneg, hen a newydd; nwyddau sain; printiau; cardiau post a mân greiriau. Bydd pwyslais ar lyfrau Cymreig a Chymraeg. Digon o le parcio. ’Paned ar gael. Mae modd cyrraedd y dwy lefel mewn cadair olwyn.
  Bydd posteri ar gyfer y ffair, sydd yn yr ysgol uwchradd ar y chwith, ar y rhiw o Bont y Borth tuag at Amlwch a Benllech [B5420 (A5025)].

   

 • Iau
  25
  Hyd
  2018
  Sad
  27
  Hyd
  2018
  11 yb - 4.00 ypEglwys Unedig Stryd Tyddyn, Yr Wyddgrug

  ARDDANGOSFA I GOFIO CANMLWYDDIANT DIWEDD Y RHYFEL BYD CYNTAF

  GYDAG ARDDANGOSFEYDD, SGYRSIAU A GWRTHRYCHAU - YN YMWNEUD A'R RHYFEL BYD CYNTAF

  MYNEDIAD AM DDIM

  TREFNWYD GAN GOFEBAU RHYFEL SIR Y FFLINT, CYMDEITHAS DDINESIG YR WYDDGRUG A GRWP HANES EGLWYS STRYD TYDDYN

 • Gwe
  02
  Tach
  2018
  10am- 4pmLlyfrgell Genedlaethol Cymru | The National Library of Wales Allt Penglais Hill, Aberystwyth SY23 BU

  Dros y cenedlaethau, cydnabuwyd y teulu Mostyn fel un o deuluoedd tiriog mwyaf dylanwadol Cymru, ac mae’r casgliadau a grëwyd ganddynt yn sail gadarn i ymchwil pellach. Trwy gyfrwng cyflwyniadau byrion, bydd y
  symposiwm cyhoeddus undydd hwn yn dangos ystod o astudiaethau’n seiliedig ar Lawysgrifau Mostyn y Llyfrgell Genedlaethol a chasgliadau
  perthynol.

  Mewn cydweithrediad â Sefydliad Ymchwil Ystadau Cymru a Chanolfan Stephen Colclough ar gyfer Hanes a Diwylliant y Llyfr ym Mhrifysgol Bangor, bydd y Symposiwm yn dangos gwerth diwylliannol ac ymchwil casgliadau un o blastai enwocaf Cymru.

  ***Digwyddiad trwy gyfrwng y Saesneg***
  ***Mynediad am ddim trwy docyn***

  https://www.ticketsource.co.uk/llgcnlw/ 

  #Mostyn100

  Llyfrgell 01970 632800

 • Llu
  18
  Chw
  2019
  Llu
  22
  Ebr
  2019
  6-8 pmPrifysgol Glyndŵr, Wrecsam

  Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  -Ystyr hanes teuluol a chymunedol
  - Creu coeden deuluol
  - Deall y cyfrifiad
  - Ail-adeiladu'r gymuned: trefol a gwledig
  - Galwedigaethau a rolau pobl
  - Offer a thactegau ymchwil hanesyddol
  - Tystiolaeth lafar, ysgrifenedig a gweledolD

  DYDDIADAU'R CWRS

  Bydd y cwrs yn rhedeg am 10
  wythnos ar ddydd Llun, 6-8pm, gan
  ddechrau ar y dyddiadau canlynol:
  18 Chwefror-22 Ebrill

  FFIOEDD £150

  Mae'r ffi hon yn cynnwys
  presenoldeb a thiwtora, gan gynnwys
  asesu a deunyddiau sylfaenol.

  Archebwch ar-lein neu cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk

 • Mer
  20
  Chw
  2019
  Mer
  24
  Ebr
  2019
  6-8 pmPrifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Beth fyddwch yn ei astudio?

  -Lleoli Cymru mewn amser a lle
  - O draddodiad Celtaidd i ddiwylliant Fictoraidd: creu llinell         amser o bobl a lleoedd
  - Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg
  - Digwyddiadau allweddol diwylliannol
  - Cymru yn yr Oes Fodern

  Dyddiadau'r cwrs

  Bydd y cwrs yn rhedeg am 10 wythnos ar ddydd Mercher, 6-8pm,
  gan ddechrau ar y dyddiadau canlynol: 20 Chwefror-24 Ebrill

  Ffioedd £150
  Mae'r ffi hon yn cynnwys presenoldeb a thiwtora, gan
  gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol

  Archebwch ar-lein neu cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk

 • Llu
  25
  Chw
  2019
  1 awr - 3 awrPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  PLU, PORTHWYR a PHLANT

  Cyfle i blant greu porthwr neu fwydwr adar syml a chael hwyl wrth ddilyn ein llwybr drwy’r parc i chwilio am adar ar ein taith.
  Binociwlars ar gael neu dewch â’ch rhai eich hun.

  Cynhelir yr holl weithgareddau yn yr awyr agored felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas os gwelwch yn dda. Rhaid i blant fod yng
  nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Mae toiledau ar y safle. Digwyddiadau yn dibynnu ar y tywydd, cadwch lygad ar
  ein tudalen Facebook ar y diwrnod.

  www.groundworknorthwales.org.uk/visitminera

  info@groundworknorthwales.org.uk

  @visitminera  01978 757524

   

   

 • Iau
  28
  Chw
  2019
  12 pm - 4 pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Minera

  Ymunwch â ni ar daith gerdded dywysedig o amgylch Pyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, gan archwilio’r mwyngloddiau a’r treftadaeth ddiwydiannol. Mae’r daith yn dechrau am 1.30 pm ac yn para am tua 1.5 awr.
  Os hoffech chi gefnogi’r safle treftadaeth diddorol hwn, mae amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael. Dewch draw ar y diwrnod i ddysgu rhagor am y Mwynglawdd ac i weld a allech chi fod yn rhan o’i ddyfodol!
  Ffoniwch Groundwork Gogledd Cymru ar
  01978 757524 neu ebostiwch

  richard.aram@groundworknorthwales.org.uk

  www.groundworknorthwales/minera

 • Gwe
  01
  Maw
  2019
  10.30 am - 11.15 am + 11.45 am - 12.30pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  BINGO NATUR

  Dydd Gwener 1af Mawrth
  Sesiwn 1: 10.30 am – 11.15 am
  Sesiwn 2: 11.45 am – 12.30 pm
  Dydd Llun 25ain Chwefror
  1 pm - 3 pm
  Ymunwch â Kate i fwynhau gêm
  bingo natur gan ddarganfod y parc gwledig a
  dysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw yma.
  Dewiswch eich sesiwn!

  Cynhelir yr holl weithgareddau yn yr awyr agored felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas os gwelwch yn dda. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Mae toiledau ar y safle. Digwyddiadau yn dibynnu ar y tywydd, cadwch lygad ar ein tudalen Facebook ar y diwrnod.

  www.groundworknorthwales.org.uk/visitminera

  info@groundworknorthwales.org.uk

  @visitminera  01978 757524

   

 • Maw
  12
  Maw
  2019
  Maw
  11
  Meh
  2019
  10 am - 2 pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  Mae Pyllau Plwm a Pharc Gwledig Minera yn cynnig cipolwg difyr ar orffennol diwydiannol Dyffryn Clywedog. Y gwanwyn hwn rydym yn cynnal 4 sesiwn blasu i wirfoddolwyr ar gyfer oedolion sy’n dymuno cymryd rhan mewn tasgau ymarferol ar y safle treftadaeth diddorol hwn.
  Pryd: Dydd Mawrth 12fed Mawrth Dydd Mawrth 9fed Ebrill
  Dydd Mawrth 14eg Mai Dydd Mawrth 11eg Mehefin
  Amser: 10am – 2pm
  Ble: Cyfarfod yng Nghanolfan Ym welwyr Pyllau Plwm Minera
  Gwisgwch esgidiau addas a dillad cynnes.
  Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch ni ar 01978 757524  info@groundworknorthwales.org.uk

   

 • Maw
  30
  Ebr
  2019
  2 pm & 7pmLLYFRGELL YR WYDDGRUG / LLYFRGELL TREFFYNNON

  Cyflwyniad gan PHIL COPE

  Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019
  2pm  LLYFRGELL YR WYDDGRUG
  7pm  LLYFRGELL TREFFYNNON

  £5 tâl mynediad (gan gynnwys lluniaeth)

  Mae Phil Cope yn ffotograffydd, ysgrifennydd ac arddangoswr a dylunydd llyfr sydd wedi cyhoeddi
  pump o lyfrau ar ffynhonnau Prydain. Bydd ei sgwrs yn eich cyflwyno i hanes anhygoel ffynhonnau
  ledled Cymru, gan ganolbwyntio ar ein safleoedd lleol, a adroddir drwy chwedlau, a’r cerddi a
  ysbrydolwyd gan y lleoedd hudol hyn, i gyd yn cael eu harddangos gyda’i ffotograffiaeth anhygoel.

  The Living Wells of Wales (£20, cyhoeddwyd gan SEREN
  yn Ebrill 2019) yw’r canllaw llawnaf a’r gorau eto i’n
  ffynhonau sanctaidd a sbâu.
  Gallwch gael copi wedi’i lofnodi gan Phil
  yn un o’i ddwy sgwrs yn Sir y Fflint.

 • Gwe
  31
  Mai
  2019
  9.30 am - 5.30pmLlyfrgell Genedlaethol Cymru Allt Penglais Hill, Aberystwyth SY23 BU

  Ffocws symposiwm eleni fydd gwaith Humphrey Llwyd, arfarniad o waith a dylanwad tad cartograffeg Cymru. Bydd y siaradwyr yn cynnwys: Keith Lilley, Athro Daearyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Queen’s,
  Belfast; Joost Depuydt, Curadur Casgliadau Argraffiaeth a Thechnegol, Amgueddfa Plantin- Moretus, Antwerp; a James January-McCann, Swyddog Enwau Lleoedd ac Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
  Bydd y symposiwm hefyd yn cynnwys teithiau tywys o amgylch arddangosfa Humphrey Llwyd
  gan y curadur Huw Thomas, yn ogystal â chyfle i weld deunyddiau a ddewiswyd yn arbennig ar
  gyfer y symposiwm gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eu Hystafell Ddarllen.

  ***Digwyddiad dwyieithog***

  ***Darperir cyfleithu ar y pryd***
  ***Mynediad trwy docyn i gyflwyniadau’r bore £10.00***
  ***Darperir te / coffi wrth gofrestru.***

  https://rcahmw.gov.uk/event/carto-cymru-2019-humphrey-llwyd-inventor-of-britain/

 • Llu
  01
  Gor
  2019
  Sul
  07
  Gor
  2019
  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty, Llangollen Sir Ddinbych LL20 8SW

  TOCYNNAU AR WERTH NAWR  http://www.llangollen.net

  CYNGHERDDAU

  Dydd Llun 1 Gorffennaf  7.30 yh Jools Holland a'i Gerddorfa Rhythm & Blues

  Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 7.30 yh Gala Clasurol gyda Rolando VILLAZON yn serennu Rhian Lois

  Dydd Mercher 3 Gorffennaf 7.30 yh Seintiau a Chantorion Cerddoriaeth Cymru

  Dydd Iau 4 Gorffennaf 7.30 yh Daithliad Rhyngwladol  gyda MABON

  Dydd Gwener 5 Gorffennaf GYPSY Kings gyda ANDRE REYES

  Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf Cor y Byd gyda Catrin Finch

  https://international-eisteddfod.co.uk/cy/event_picker/evening-concerts/

  Swyddfa Weinyddol

  Ffôn: 01978 862000

  E-bost: info@llangollen.net 

  Swyddfa Gerdd

  Ffôn: 01978 862003

  E-bost: music@llangollen.net

  Tocynnau

  Ffôn: 01978 862001

  E-bost: tickets@llangollen.net

  Cefnogaeth a noddi’r ŵyl

  E-bost: commercial@llangollen.net

  Stondinau & Arlwyo

  E-bost: siting@llangollen.net 

  Cyfeillion yr Eisteddfod

  E-bost: friends@llangollen.net

  Cyswllt y Wasg

  Ffôn: 01244 320677

  E-bost: EisteddfodPR@thinkdewinter.co.uk

   

 • Sul
  07
  Gor
  2019
  2:00 pmEisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty, Llangollen Sir Ddinbych LL20 8SW

  TOCYNNAU AR WERTH NAWR

    http://www.llangollen.net

  Dydd Sul 7 Gorffennaf – 2.00yp
  Giatiau’n agor 1.30yp

  Tocynnau

  Mae yna 3 dewis o docynnau ar gael sy’n caniatáu mynediad i’r safle i gyd o 2yp ymlaen.

  Sefyll £39

  Eistedd £45

  Sefyll Premiwm £49

  I drafod unrhyw anghenion hygyrchedd cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01978 862001.

  Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.

 • Sad
  27
  Gor
  2019
  11 am - 3.30 pmCwrt Blaen Amgueddfa Stryt y Rhaglaw Wrecsam LL11 1RB
 • Sul
  11
  Awst
  2019
  10.30 - 15.30Coed Y Gopa LL22 8QR Abergele

  Dewch i gyfarfod â James Kendall a fydd yn eich tywys yn ôl mewn amser. Ar eich siwrnai, bydd cyfle i gwrdd â’n rheolwr safle, Becky Good, sydd â’r gyfrinach i ddatgloi enwau’r coed ar y safle heddiw. Cewch eich synnu gan oedran y castell y gallwch ei weld o ben y clogwyn. Darganfyddwch pwy fu’n cloddio yn yr hen hen ogofâu… a phwy sydd wrthi rŵan. Yn olaf, dilynwch y llwybr sy’n arwain at y gaer a’i thrysorau cudd.

  Hyd: 4 awr
  Pellter: 3km / 1.5 milltir gyda gweithgareddau ar hyd y daith

  Ewch ar y bws wrth y safleoedd canlynol:

  9.30yb – Y tu ôl i Faes Parcio’r Foryd, Ffordd y Foryd, Bae Cinmel, Y Rhyl, LL18 5AY
  9.45yb – Gyferbyn ag Eglwys y Santes Fair, Tywyn, Abergele LL22 9HE
  10.00yb – Maes Parcio Traeth Pen-sarn, Pen-sarn, Abergele LL22 7PP
  10.15yb – Maes Parcio Tesco, Abergele LL22 7AL

  Yn cyrraedd Coed y Gopa i gychwyn am 10.30yb. Byddwch yn gadael y safle am 2.30yp i ddychwelyd i’ch safleoedd bysiau cyn 3.30yp.

  Gradd: Cymedrol

  Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

  Rhaid archebu lle.

  https://www.woodlandtrust.org.uk/about-us/where-we-work/wales/

  Facebook  https://www.facebook.com/events/2073557929614125/

 • Sad
  17
  Awst
  2019
  10 am - 4 pmCanolfan Gymunedol Craig-y-Don, Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno. LL30 1TE

  Ar agor: 10am – 4pm         Mynediad hawdd       Lluniaeth ysgafn

  Sadwrn, 17 Awst, 2019

  Pris Mynediad £2  ond   mynediad hanner pris i aelodau'r fforwm  os ydych chi'n ffonio Keith Hough ar 01244 813214

  Parcio am ddim drwy’r dydd              Bws Rhif 5 o’r dref  (NID 5X)

  Gwybodaeth ychwanegol a ffurflenni archebu cysylltwch efo: Keith ar 01244-813214

  os gwelwch yn dda

  Trefnir gan: Clwb Cardiau Post Gogledd Cymru.

  www.nwpcc.org.uk

 • Sad
  21
  Medi
  2019
  1.30 pm - 4.30 pmLlyfrgell Genedlaethol Cymru Allt Penglais Hill, Aberystwyth SY23 BU

  SIMPOSIWM

  Wrth i ni nodi 400 mlwyddiant geni Morgan Llwyd dyma gyfres a gyflwniadau gan arbenigwyr i ddathlu bywyd a gwaith y bardd, y llenor a'r cyfrineddd.

  Siaradwyr i gynnwys yr Athro M. Wynn Thomas, yr Athro E. Wynn James, Dr Eryn White a Dr Huw Williams.

  Noddir a chefnogir y digwyddiad hwn gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

  Tocynnau http://digwyddiadau.llyfrgell.cymru

  01970 632 548

  £5 y tocyn Am ddim i Gyfeillion LIGC

  2.15 – 2.45 ‘Morgan Llwyd: Bardd’ – Yr Athro E. Wyn James

  (Morgan Llwyd: Bard)

  2.45 -3.15 Te | Tea

  3.15 – 3.45 ‘Morgan Llwyd a’r genedl Anghydffurfiol’ – Yr Athro M. Wynn Thomas

  (Morgan Llwyd and the Nonconformist nation)

  3.45 – 4.15 ‘Oni ddygwch ffrwyth yr awron, fe a’ch torrir rhag bod yn bobl’-Morgan Llwyd a’r Gymru Gyfoes – Dr Huw Williams

  (‘Oni ddygwch ffrwyth yr awron, fe a’ch torrir rhag bod yn bobl’-Morgan Llwyd and Contemporary Wales)

  4.15 – 4.30 – Crynodeb / Q&A

  (Summary / Q&A)

  It is a Welsh event but there will be simultaneous translation.

 • Maw
  01
  Hyd
  2019
  10:00 - 16:00Clawdnewydd, Ruthin

  Dewch i ddysgu am ein gwiwerod coch a sut dach chi’n gallu ‘u helpu nhw. Cysylltwch â Becky Clews-Roberts
  07743085374

  BWCIO’N ANGENRHEIDIOL

  beckyredsquirrel@gmail.com

 • Gwe
  04
  Hyd
  2019
  Sad
  05
  Hyd
  2019
  10:00 amNeuadd y Dref Yr Wyddgrug, Ffordd yr Iarll, Yr Wyddgrug CH71AB

  Dydd Gwener 4 Hydref 10.00 tan 18.30

  DyddSadwrn 5 Hydref 10.00 tan 1300

  Bydd arddanghosfa eang o luniau a cheiriau yn dangos hanes Yr Wyddgrug dros y 150 mlynedd diwethaf, yn ogystal â Siambr y Cyngor hanesyddol, ar gael yn rhad ag am ddim i'r cyhoedd gael gweld. Sgwrs fer gan Hanesydd lleol David Rowe ar;

  Ddydd Gwener am 11am, 2pm a 5.30pm

  ac ar Ddydd Sadwrn am 10.30am & 11.30am.

  I gael rhagor o wybodaeth,  cysylltwch â Chyngor Tref yr Wyddrug, Ffôn 01352 758432

   

   

   

   

 • Sad
  14
  Maw
  2020
  11 am-4 pmpin Archifau Sir Ddinbych 46 Heol Clwyd, LL15 1HP Rhuthun, Sir Ddinbych

  Gwahoddir chi i ddod i weld ystod eang o arddangosfeydd a chwrdd â grwpiau treftadaeth a hanes lleol ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru yn Ffair Flynyddol Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru a gynhelir gan Archifau Sir Ddinbych yng Ngharchar Rhuthun.

  Sefydliadau sy’n cymryd rhan:
  Archifau Sir Ddinbych
  Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych
  Carchar Rhuthun
  Archifdy Sir Fflint
  Cymdeithas hanes Sir Ddinbych
  Adran hanes Prifysgol Glyndwr
  Grŵp treftadaeth Llaneurgain
  Ymddiriedolaeth Treftadaeth newydd Glyn Valley
  Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru
  Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r cylch
  Cymdeithas Bwcle
  Dyddio hen dai Cymreig

  Dyddiad: Dydd Sadwrn 14 Mawrth
  Lleoliad: Archifdy Sir Ddinbych, Carchar Rhuthun, 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1HP
  Amser: 11am i 4pm  Mynediad am ddim – croesawir bob oedran

  01824 708250

   

 • Gwe
  10
  Ebr
  2020
  Maw
  30
  Meh
  2020

  Mae gan Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru gystadleuaeth ysgrifennu ‘Llythyr at Blant y Dyfodol’ ar gyfer plant oed ysgol yn Sir Ddinbych a Sir y Fflint. Ysgrifenna lythyr, a fydd yn cael ei ddarllen gan blant mewn 100 mlynedd, i ddweud wrthyn nhw sut mae dy fywyd wedi newid ar ôl i argyfwng y coronafeirws dy anfon di gartref o’r ysgol!
  - Beth ydych chi’n ei wneud pob dydd?
  - Sut beth ydi bod gartref drwy’r amser a methu gweld eich ffrindiau na’ch teulu estynedig?
  - Wyt ti’n gorfod mynd i’r ysgol ac, os felly, ydi hi’n dawel ofnadwy yno?
  - Sut mae dy deulu yn ymdopi â gweithio gartref neu’n mynd allan i wneud gwaith hanfodol?
  - Yn fwy na dim, dyweda wrth blant y dyfodol am y pethau rwyt ti’n eu colli ac yn eu mwynhau fwyaf!
  Cofia gynnwys llun i ddangos sut beth ydi byw yn ystod y cyfnod hanesyddol a rhyfedd hwn!  E-bostiwch eich profiadau/delweddau, gyda’ch enw a’ch cyfeiriad, i: archives@flintshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir y Fflint neu i archives@denbighshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych.

  Bydd pob llythyr yn cael ei gynnwys yn Archif ‘Llythyr at Blant y Dyfodol’ ac yn cael ei gadw er mwyn i genedlaethau’r dyfodol eu darllen. Bydd yr enillydd yn derbyn taleb Amazon gwerth £20 a bydd y llythyr yn cael ei rannu ar-lein.

  Liz Newman

  Archifydd

  Archifdy Sir y Fflint

  Addysg ac Ieuenctid
  Cyngor Sir y Fflint
  ____________________________________________________________________________________

   Ffôn | 01244 532414
   Ebost | liz.newman@flintshire.gov.uk
  ____________________________________________________________________________________

  http://www.flintshire.gov.uk | http://www.siryfflint.gov.uk

  Fy nyddiau gwaith yw Llun, Mawrth, Iau a Gwener

 • Gwe
  10
  Ebr
  2020
  Maw
  30
  Meh
  2020

  ‘Fy Mywyd yn ystod y Cyfyngiadau Symud’
  Mae ar Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eisiau cofnodi profiadau pobl Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn ysod y cyfnod hanesyddol hwn. Rydym ni’n cadw archifau er mwyn diogelu cofnodion hanesyddol i helpu cenedlaethau’r dyfodol ddeall digwyddiadau, pobl a llefydd a fu. Rydym ni’n gobeithio creu archif wybodaeth a delweddau ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol er mwyn eu helpu nhw i ddeall sut y bu i argyfwng y coronafeirws effeithio ar gymunedau a bywydau pobl.

  Ydych chi’n hunan-ynysu gartref neu’n mynd i’r gwaith mewn amgylchedd gwahanol neu ansicr? Sut mae’n effeithio ar eich bywyd pob dydd chi? Mae arnom ni eisiau clywed am y pethau cadarnhaol yn ogystal â’r pethau heriol ac ansefydlog! Os ydych chi’n cadw dyddiadur neu arnoch chi eisiau cyfrannu cerdd, darlun, llun rydych chi wedi’i beintio neu ffotograff yn dangos eich profiadau chi yn ystod y cyfyngiadau symud, yna mae arnom ni eisiau clywed gennych chi! Gall ffotograffau gynnwys lluniau o siopau ar gau, strydoedd gwag, llefydd sydd fel rheol yn ferw o brysurdeb yn dawel iawn neu fywyd gwyllt mewn mannau annisgwyl.

  E-bostiwch eich profiadau/delweddau, gyda’ch enw a’ch cyfeiriad, i: archives@flintshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir y Fflint neu i archives@denbighshire.gov.uk os ydych chi’n byw yn Sir Ddinbych.

  Byddwn yn dewis a dethol y cyfraniadau gorau i ffurfio rhan o gasgliad hanesyddol o atgofion i helpu cenedlaethau’r dyfodol ddeall effaith yr argyfwng ar drigolion gogledd ddwyrain Cymru.

  Liz Newman

   Archifydd
   Archifdy Sir y Fflint

  YR HEN REITHORDY, LÔN REITHORDY, PENARLÂG, SIR Y FFLINT, CH5 3NR

  Addysg ac Ieuenctid
  Cyngor Sir y Fflint

  ________________________________________________________________________________
   Ffôn | 01244 532364
   Ebost | archives@flintshire.gov.uk

   

  ____________________________________________________________________________________
  http://www.flintshire.gov.uk | http://www.siryfflint.gov.uk

  Fy nyddiau gwaith yw Llun, Mawrth, Iau a Gwener

 • Llu
  15
  Meh
  2020
  Mer
  31
  Maw
  2021

  I weld y llwybr digidol ar eich ffôn iPhone, iPad neu Android edrychwch am Lwybr Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru yn yr Apple App Store neu yn Google Play.

  Sganiwch yma i lawrlwytho ap Digidol Gogledd Ddwyrain Cymru ac yna cgwilio am y dref o ddiddordeb

   

 • Sad
  17
  Hyd
  2020
  Gwe
  23
  Hyd
  2020
  Yr Wyddgrug, Sir y Fflint

  Wythnos o weithgareddau a digwyddiadau yn ymwneud â threftadaeth, llenyddiaeth a chelf yn Yr Wyddgrug, Sir y Fflint a’r cyffiniau. Fe’i cynhelir yn ddwyieithog i gofio am yr awdur Daniel Owen tua diwedd mis Hydref o gwmpas pen-blwydd ei eni a’i farwolaeth yn y dref.

  https://www.danielowenfestival.com/cy/

   

 • Gwe
  22
  Ion
  2021
  7:00 pmAr-lein
  Sgwrs yn Saesneg gan Ian Cook

  Nos Wener, 22ain Ionawr 2021, 7:00 YH
  Mae Ian Cook wedi perchen CTB (cerbydau trydan batri) ers 2011. Dim ond CTB sydd ganddo ef a’i wraig ac maen nhw wedi teithio tua 200,000 o filltiroedd ers 2011 heb gael eu siomi gan fatri gwag. Felly pryd wnewch chi newid i CTB? Beth sy’n eich rhwystro chi? Meddyliwch am hyn cyn i chi ymuno â’r digwyddiad. Ymunwch er mwyn darganfod prif resymau pobl am fod yn anfodlon i newid – cewch weld a ydyn nhw’n fythau. Hmmm, os ydych yn bwriadu prynu car ar ôl 2030, bydd rhaid iddo fod yn CTB o ryw fath.
  COFRESTRU 

  Tîm Cwmulus
 • Gwe
  26
  Chw
  2021
  Llu
  01
  Maw
  2021

  https://www.facebook.com/WalesDotCom/?ref=nf

   

 • Sul
  11
  Gor
  2021
  Sul
  25
  Gor
  2021
 • Gwe
  21
  Ion
  2022
  7:00 pmVia Zoom

  Bydd y sgwrs yma yn amlinellu’r wyddoniaeth sy tu ôl i’r newid yn yr hinsawdd a rhai o’r dulliau y gellir yn ymarferol eu defnyddio i’w drwsio. Bydd yn ymchwilio i orddibyniaeth y ddynoliaeth ar egni tanwydd ffosil a sut mae hynny wedi achosi newidiadau yn yr atmosffer, a hynny yn ei dro yn achosi i’r hinsawdd newid ar raddfa byd-eang.

  Bydd ail hanner y ddarlith yn edrych ar ffynonellau amgen o danwydd ac yn ystyried a allan nhw weithio yn ymarferol yn y byd sydd ohoni, yn ogystal â beth gellir ei wneud i liniaru ar yr hyn sydd wedi cael ei allyrru i’r atmosffer yn barod. Bydd y ddarlith yn gorffen wrth edrych ar yr hyn sydd wedi bod yn rhwystro newid rhag digwydd.

  COFRESTRU: Cymraeg – Cwmulus

 • Gwe
  18
  Maw
  2022
  7:00 pmVia Zoom

  Giraldus Cambrensis: gossiping and crusading around Wales, 1188
  Sgwrs yn Saesneg gan Mike Farnworth (gyda gwestai arbennig)
  Nos Wener, 18fed Mawrth 2022, 7:00 YH
  Roedd Gerallt Gymro yn offeiriad, awdur, ŵyr y Dywysoges Nest, ond yn bwysicaf roedd e’n glebrwr ofnadwy. Yn ystod gwanwyn cynnar 1188 hebryngodd Gerallt Archesgob Caergaint o gwmpas Cymru, yn recriwtio dynion i ymladd yn y drydedd Groesgad. Pedair blynedd yn ddiweddarach ysgrifennodd lyfr enwog am ei brofiadau.

  Mae’r sgwrs hon yn rhoi cipolwg ar fywyd yng Nghymru annibynnol yn ystod Oes y Tywysogion, trwy fapiau, lluniau, straeon, a geiriau Gerallt Gymro ei hun. Mae llawer o ddigwyddiadau go iawn yn ei lyfr, ond doedd Gerallt ddim yn gallu peidio ag adrodd straeon od o ardaloedd ei daith hefyd.

  cwmulus@gmail.com

  Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru

 • Iau
  09
  Meh
  2022
  7:00 pmZoom

  Ffynhonnau Carpiau Cymru
  Sgwrs yn Gymraeg gan Howard Huws – gyda chyfieithiad opsiynol
  Nos Wener, 17eg Mehefin 2022, 7:00 YH
  Mae yng Nghymru gannoedd o ffynhonnau sanctaidd, ac yn eu plith nifer fechan o rai un lle arferid (ac arferir) defod gadael carpiau ynddynt neu gerllaw iddynt, neu lle ceisid rhagweld dyfodol claf trwy roi dillad yn y ffynnon ei hun. Bydd y cyflwyniad hwn yn bwrw golwg ar y dystiolaeth hanesyddol ynglŷn â’r arferion hyn yng Nghymru a thu hwnt, a’u dosbarthiad daearyddol, gan ddehongli’r wybodaeth sydd ar gael a chloriannu honiadau fod a wnelo’r arfer â phaganiaeth neu Geltigiaeth. Edrychir ar arwyddocâd adnewyddiad yr arfer o ddiwedd yr ugeinfed ganrif ymlaen, hefyd.

  Cyflwynir gan Howard Huws, Ysgrifennydd Cymdeithas Ffynhonnau Cymru a golygydd “Llygad y Ffynnon”, sydd wedi treulio blynyddoedd yn astudio ffynhonnau sanctaidd ein gwlad.

  Cliciwch ar y botwm cwmwl i gofrestru

  http://www.cwmulus.org.uk

 • Sad
  10
  Medi
  2022
  Sul
  11
  Medi
  2022
  Tref Rhuthun a'r Cylch

  Dydd Sadwrn 10 & Dydd Sul 11 o Fedi

  Bydd nifer o gartrefi ac adeiladau hanesyddol, diddorol sy'n anarferol ac yn hardd yn cael eu hagor i'r cyhoedd fis Medi er mwyn cynnal teithiau o'u cwmpas a sgyrsiau yn eu cylch. Mae'r penwythnos treftadaeth diddorol hwn yn rhan o raglen sy'n digwydd ledled Ewrop sy'n cael ei gynnal yma gan Gymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r Cylch, Cadw a Chyngor Sir Ddinbych.

  Drysau-agored cadw.llyw.cymru/ymweld/be-syn-digwydd/drysau-agored

  Gellir ei gael o unrhyw Lyfrgell yn Sir Ddinbych yn mis Awst., o Ganolfannau Gwybodaeth a siopau lleol Hefyd gellir ei lawrlwytho o'r rhaglen yma.

 • Maw
  28
  Maw
  2023
  10.30am - 3.30pmCarchar Rhuthun

  Dydd Mawrth 28 Mawrth

  Cyfle i weld amrywiaeth o arddangosfeydd gan sefydliadau yn cynnwys Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru, Cymdeithas Hanes Rhuthun, Amgueddfa Corwen, Cymdeithas Bwcle, Cyfeillion Mynwent Wrecsam, Menter Iaith ac Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy, yn ogystal â chyfle i gael gweld Carchar Rhuthun cyn iddo agor ar 1 Ebrill.

  Mae croeso i bawb.

  Ceir rhagor o wybodaeth gan Jo Danson ar 01352 740385 neu trwy anfon e-bost at jo.danson7@gmail.com

 • Mer
  31
  Mai
  2023
  Cyfres o lwybrau digidol yw North East Wales Trails a ddatblygwyd gan gymunedau lleol ledled Sir Ddinbych, Sir y Fflint a Wrecsham i'ch helpu chi ddarganfod mwy am yr ardal hynod ddiddorol hon. Mae pob llwybr yn tynnu sylw at yr hyn sy'n arbennig, gan fod yn llawn gwybodaeth, lluniau a straeon.
  Mae'r llwybrau mor amrywiol â'r ardal. Ewch am dro ar hyd yr arfordir, darganfyddwch ein cefn gwlad neu ymdroelliwch o amgylch un o'r pentrefi. Darganfyddwch dreftadaeth gyfoethog yr ardal - o'r caerau i gestyll cerrig - neu archwiliwch ein dreftadaeth ddiwydiannol. Gwelwch sut mae gweithdy calch yn gweithio a gwrandewch ar sut beth oedd gweithio gyda'r merlod yn ddwfn o dan y ddaear yn ein pyllau glo.
  Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru - Rhaglen Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.
 • Sul
  23
  Gor
  2023
  Sad
  16
  Medi
  2023
  1pm - 4pm NEUADD GOFFA CEIRIOG, STRYD FAWR, GLYNCEIRIOG. LL207EH

  Dadfeddiannu Cymuned 100 mlynedd yn ddiweddarach

  Cynllun cronfeydd dwr Warrington a'r frwydr i achub Dyffryn Ceiriog wedi'u cyflwyno mewn arddangosfa addysgiadol

  Bob Dydd Sadwrn

  Gorfennaf 15 - Medi 16 1pm -4pm Neuadd Goffa Ceiriog

  Mynediad am ddim

  Gwerthfawrogirrhoddion.

  http://www.ceirioguchaf.co.uk/CeiriogUchaf-CC/centenary_news-18429.aspx

 • Sad
  19
  Awst
  2023
  10am-4pmCanolfan Gymunedol Craig-y-Don, Queen’s Road, Craig-y-Don, Llandudno. LL30 1TE

  Mynediad hawdd       Lluniaeth ysgafn

  Pris Mynediad £2             Parcio am ddim drwy’r dydd              Bws Rhif 5 o’r dref  (NID 5X)

  Gwybodaeth ychwanegol a ffurflenni archebu cysylltwch efo: Karlyn ar 01492-440763

  os gwelwch yn dda

  Trefnir gan: Clwb Cardiau Post Gogledd Cymru.

  www.nwpcc.org.uk

 • Sad
  19
  Awst
  2023
  Sul
  20
  Awst
  2023
  11am - 3pmParc Treftadaeth Dyffryn Maes Glas Tŷ Basingwerk Maes Glas Treffynnon CH8 7GR

  Dangosiadau a grwpiau newydd a chyffrous i chi eu cyfarfod yn ystod y penwythnos hwn o ailgreadau o gyfnodau amrywiol. Dewch am dro trwy ein llinell amser fyw. Bydd cerddoriaeth o's oes a fu i'w mwynhau a manion i's prynu.

  ff: 01352 714172
  e: info@greenfieldvalley.com

  https://greenfieldvalley.com/discover-greenfield-valley-history/

   

   

 • Sul
  03
  Medi
  2023
  Sad
  30
  Medi
  2023

  Ym mis Medi eleni, bydd mwy na 200 o safleoedd hanesyddol, tirnodau a pherlau cudd Cymru yn cynnig mynediad, digwyddiadau neu deithiau tywys am ddim i ymwelwyr.

  Mae'r cyfan yn rhan o wŷl Drysau Agored — cyfraniad blynyddol Cymru i'r fenter Diwrnodau Treftadaeth Ewropeaidd, sy'n gwahodd sefydliadau treftadaeth, perchnogion preifat, awdurdodau lleol ac eraill i agor eu drysau neu gynnig gweithgareddau i'r cyhoedd yn rhad ac am ddim yn ystod mis Medi.

  Wedi'i hariannu a'i threfnu gan Cadw, bydd gŵyl boblogaidd treftadaeth adeiledig Cymru eleni yn annog trigolion Cymru a’i hymwelwyr i ddarganfod rhai o safleoedd y wlad sy’n llai adnabyddus ac yn llai o ran maint ― gyda nifer ohonynt fel arfer ar gau i'r cyhoedd.

  Drysau Agored 2023

  https://cadw.llyw.cymru/ymweld/be-syn-digwydd/open-doors-events

   

 • Gwe
  17
  Tach
  2023
  Maw
  31
  Rhag
  2024

  Fy enw i yw Lowri, a fi yw Swyddog Allgymorth Cymunedol Gogledd Cymru ar gyfer ‘Hawlio Heddwch: Prosiect Canmlwyddiant Deiseb Heddwch y Menywod’, ariannwyd gan
  Gronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol. Mae'r prosiect yn ddathliad blwyddyn gron o'r 390,296 o ferched Cymru a lofnododd ddeiseb dros heddwch, a'i chyflwyno i fenywod America yn Efrog Newydd, yn gofyn iddynt ddefnyddio eu dylanwad ar lywodraeth America.
  Yn ystod 2023/24, bydd y prosiect yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau ledled Cymru i Gofio eu stori, Dathlu’r canmlwyddiant a Gwireddu eu dymuniadau trwy ysbrydoli gweithredoedd dros heddwch yn y dyfodol.

  Rydym wrthi'n meithrin partneriaethau gyda sefydliadau a grwpiau ledled Cymru i ddarparu gweithgareddau a digwyddiadau wedi'u hariannu gan y prosiect, a byddai hi’n wych petaech chi eisiau cymryd rhan. Gallai'r gweithgareddau fod yn sgyrsiau, gweithdai, digwyddiadau addysgol, arddangosfeydd bach, a mwy... Rydym am fod yn hyblyg er mwyn sicrhau ein bod yn cynhyrchu gweithgareddau cyffrous a diddorol, felly byddem wrth ein bodd yn clywed eich mewnbwn ar y ffordd orau o gydweithio.
  O fis Tachwedd byddwn hefyd yn chwilio am nifer fawr o wirfoddolwyr i drawsgrifio'r miloedd o enwau ar y ddeiseb, fel y gall cenedlaethau'r dyfodol gweld pwy ei lofnododd. Efallai gall eich sefydliad ein helpu yn ein hymgais?

  I ddysgu mwy am y prosiect, ewch i: Apêl Merched dros Heddwch, 1923-24 - Welsh Centre for International Affairs (wcia.org.uk)
  Os hoffech drafod cymryd rhan, neu ddysgu mwy am y prosiect, bydden i wrth fy modd petaech chi’n cysylltu.

  Dymuniadau gorau,
  Lowri Kirkham
  Swyddog Ymgysylltu Cymunedol, gogledd Cymru

  https://www.wcia.org.uk/peace-heritage/womens-peace-petition/

  Hoffai tîm Deiseb Heddwch  y Merched  a Gwasanaethau Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eich gwahodd i:Prynhawn archif ym Mhenarlâg ar ddydd Gwener 15 Mawrth, 1pm - 3.30pm yn Archifau Penarlâg, Yr Hen Reithordy, Rheithordy Ln, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy CH5 3NN.Bydd lluniaeth ar gael. Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ac fe'i cynhelir trwy gyfrwng y Saesneg.I gadw lle AM DDIM, atebwch neu e-bostiwch – LowriKirkham@academiheddwch.cymru100 mlynedd yn ôl, trefnodd Merched Cymru ddeiseb wedi’i harwyddo gan 390,296 o fenywod i’w hanfon i America mewn cist dderw fawr gyda’r nod o greu byd mwy heddychlon ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Drwy gydol 2024 rydym yn rhannu stori’r ddeiseb ledled Cymru a thu hwnt yn ogystal â recriwtio gwirfoddolwyr i helpu i drawsgrifio’r ddeiseb mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru.Bydd y prynhawn hynod ddiddorol hwn yn cynnwys:•       Sgwrs fer am ddeiseb Heddwch Merched Cymru gan dîm cymunedol deiseb Heddwch.•       Clywch gan dîm yr Archif am rywfaint o'u hymchwil a sut y gallant eich helpu i ddarganfod eich gorffennol.•       Dysgwch am drawsgrifio neu os ydych eisoes yn wirfoddolwr trawsgrifio mynnwch awgrymiadau a chyngor.•       Gweld y tudalennau deiseb sydd ar gael o'ch ardal.

 • Gwe
  15
  Maw
  2024
  1pm-3.30pmArchifau Penarlâg, Yr Hen Reithordy, Rheithordy Ln, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy CH5 3NN.

  Hoffai tîm Deiseb Heddwch  y Merched  a Gwasanaethau Archifau Gogledd Ddwyrain Cymru eich gwahodd i:Prynhawn archif ym Mhenarlâg ar ddydd Gwener 15 Mawrth, 1pm - 3.30pm yn Archifau Penarlâg, Yr Hen Reithordy, Rheithordy Ln, Penarlâg, Glannau Dyfrdwy CH5 3NN.Bydd lluniaeth ar gael. Mae'r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim ac fe'i cynhelir trwy gyfrwng y Saesneg.I gadw lle AM DDIM, atebwch neu e-bostiwch – LowriKirkham@academiheddwch.cymru100 mlynedd yn ôl, trefnodd Merched Cymru ddeiseb wedi’i harwyddo gan 390,296 o fenywod i’w hanfon i America mewn cist dderw fawr gyda’r nod o greu byd mwy heddychlon ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Drwy gydol 2024 rydym yn rhannu stori’r ddeiseb ledled Cymru a thu hwnt yn ogystal â recriwtio gwirfoddolwyr i helpu i drawsgrifio’r ddeiseb mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru.Bydd y prynhawn hynod ddiddorol hwn yn cynnwys:•       Sgwrs fer am ddeiseb Heddwch Merched Cymru gan dîm cymunedol deiseb Heddwch.•       Clywch gan dîm yr Archif am rywfaint o'u hymchwil a sut y gallant eich helpu i ddarganfod eich gorffennol.•       Dysgwch am drawsgrifio neu os ydych eisoes yn wirfoddolwr trawsgrifio mynnwch awgrymiadau a chyngor.•       Gweld y tudalennau deiseb sydd ar gael o'ch ardal.Edrychwn ymlaen at eich croesawu bryd hynny a rhannu hanes y ddeiseb a’r merched lleol a gyfrannodd ati.

  Lowri Kirkham - Community Outreach officer

 • Llu
  15
  Ebr
  2024
  6:00 pmCledwyn 3, Prif Adeilad Y Celfyddydau, Prifygsol Bangor (LL57 2DG)

  Dr Ciarán Reilly (CSHIHE / Maynooth)

  SEFYDLIAD YMCHWIL YSTADAU CYMRUYSGOL HANES, Y GYFRAITH & GWYDDORAU CYMDEITHASSEMINARAU YMCHWIL 

  CROESO I BAWB

  Am fwy o wybodaeth |iswe@bangor.ac.uk

 • Mer
  17
  Ebr
  2024
  Maw
  30
  Ebr
  2024
  7.30pm - 9pmYr Hen Lys, Rhuthun 17.4. 2024. Archifdy Carcher Rhuthun 30.4.2024

  Y stori tu  ôl 'i'r cloc a'r dyn mae'n ei gofau - sgwrs gan Fiona Gale

  Capasiti cyfyngedig sydd gan y ddau ddigwyddiad

  Os oes gennych ddiddordeb, i archebu lle cysylltwch a Heather Williams

  ar htnw@btinternet.com

  Neu 01824 704998

  Isod gyfer ddigwyddiad pellach 30.4.2024

 • Sad
  20
  Ebr
  2024
  10:00 amParc Treftadaeth, Maes Glas, Treffynnon CH87GR

  Glo a Chocos 10am - 3pm      20 Ebrill 2024

  Rhywbeth at ddant pawb addas i bob oedran

  Trwy gyflwyniadau bywiog, arbofion ymarferol asesiynau creadigol.

  Dewch i ddarganfod sut y siapiwyd y presennol gan y gorffennol, a sut gall hanes ysbrydoli ein dyfodol.

  Am ragor o wybodaeth ewch i info@greenfieldvalley.com

  Dilynwch Teithwyr Chwilfrydig ar X @cur_trav

  Diliynwch Caru Aber Dyfrdwy @ourdeeestuaryar Facebook Instagram ac X

 • Maw
  30
  Ebr
  2024
  10am - 12-00Archifdy Carchar Rhuthun

  Ewch ar daith o amgylch yr Archifau a darganfod dogfennau hynod ddiddorol yn ymwneud â  Joseph Peers a Thŵr y Cloc - dan arweniad yr archifydd, Sarah Roberts.

  Capasiti cyfyngedig sydd gan y ddau ddigwyddiad

  Os oes gennych ddiddordeb, i archebu lle cysylltwch â Heather Williams

  ar htnw@btinternet.com

  Neu 01824 704998